Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen pratar med Jonas Andersson från RSMH

Jonas Andersson har suttit i styrelsen, hållit i utbildningar och föreläst inom RSMH. Han håller också på att utbilda sig till specialistundersköterska i psykiatri.

Han tycker om familjeliv med barn och barnbarn, natur och fotboll och understryker vikten av att BUP, barn och ungdomspsykiatrin, ska fungera tillsammans med skolan. Jonas förespråkar PAM, psykiatriambulans, och att den ska finnas dygnet runt.

– Jag vet själv att poliser inte vill åka ut på de här ärendena, det blir ofta fel, beroende på vilka poliser såklart. PAM behöver finnas överallt, säger Jonas Andersson.

Lyssna på avsnittet på Spotify