Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen om utbildning för patientföreträdare

Lotta Håkansson talar med Radio Galens programledare om utbildningar för patientföreträdare. Vad kan vi lära av varandra? Lotta Håkansson är styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige och förbundsordförande för Reumatikerförbundet. Hon har också erfarenhet av att vara kommunalråd i Järfälla.

Radio Galen är en podcast som produceras av RSMH Lund. Hör programmet på Soundcloud.