Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen om skapandets betydelse för återhämtning

Radio Galen träffar i senaste avsnittet Stella Tormanhoff som har skrivit en bok med personliga reflektioner om att hantera panik, ångest och depression. Boken Dörren handlar om de stora existentiella frågorna om meningen med livet och lidandet och beskriver sambanden mellan fysik och metafysik – mellan känslor, tankar och handling. Stella Tormanhoff säger att hon har lyckats hantera mörkret med hjälp av konst. Hör samtalet med henne på Soundcloud.