Aktuellt

Radio Galen om sexualitet och intimitet

Jimmie Trevett och Jonas Bredford från Radio Galen och RSMH Lund intervjuar forskaren Mikael Mery Karlsson om hans nya avhandling gällande rätten till en sexualitet.

Mikael Mery Karlsson har skrivit en avhandling om kampen för en sexualitet och intimitet, oavsett hur ens kropp eller hjärna fungerar. Han har intervjuat en massa grupper ur funktionsrättsrörelsen om hur de jobbar kring sexualitet, om hinder och möjligheter.

I podden Radio Galen förklarar Mikael Mery Karlsson också hur viktigt det är med resurser till personlig assistans och färdtjänst.
-Det är en sexualpolitisk fråga att föra kamp mot nedskärningar, säger han.