Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen om psykisk ohälsa i Tanzania

I 2023 års första avsnitt av podcasten Radio Galen talar Jimmie Trevett och Jonas Bredford med Gunilla Brännström om när RSMH:s internationella grupp besökte Tanzania. Hur arbetar organisationer med psykisk ohälsa där?

Hör avsnittet på Soundcloud.

Se även en film från Tanzania, bakom kameran stod Gunilla Brännström: