Aktuellt

Radio Galen: om narkotikapolitik och substansberoende

I Radio Galen intervjuar Jonas Bredford och Jimmie Trevett forskaren och lektorn Torkel Richert på Malmö Universitet om narkotika och drogpolitik.

Torkel Richert har bland annat skrivit boken ”Dogmer som dödar” om svensk narkotikapolitik. Förutom att forska, blev han redan 19 år gammal medlem inom RSMH och nu, 25 år senare, är han fortfarande medlem av Forsknings och Utvecklingsutskottet i RSMH.

Torkel Richert började forska tidigt om narkotikaproblem och dödlighet för personer med svår narkotikaproblematik. Han har intervjuat personerna i deras vardag om hur de påverkas av den förda politiken. Idag gör han ny forskning om anhörigproblematik – om hur det är att vara anhörig till barn med narkotikaproblematik. I sin forskning  jämför han också situationen i Malmö och Köpenhamn för att se hur politiken påverkar.

– Det är en stor skillnad mellan Sverige och Danmark, som en ocean dem emellan i drogpolitiken. I Danmark har man jobbat mycket mer med skadebegränsande insatser, säger han.

Hör hela programmet här