Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: om narkotikapolitik och substansberoende

I Radio Galen intervjuar Jonas Bredford och Jimmie Trevett forskaren och lektorn Torkel Richert på Malmö Universitet om narkotika och drogpolitik.

Torkel Richert har bland annat skrivit boken ”Dogmer som dödar” om svensk narkotikapolitik. Förutom att forska, blev han redan 19 år gammal medlem inom RSMH och nu, 25 år senare, är han fortfarande medlem av Forsknings och Utvecklingsutskottet i RSMH.

Torkel Richert började forska tidigt om narkotikaproblem och dödlighet för personer med svår narkotikaproblematik. Han har intervjuat personerna i deras vardag om hur de påverkas av den förda politiken. Idag gör han ny forskning om anhörigproblematik – om hur det är att vara anhörig till barn med narkotikaproblematik. I sin forskning  jämför han också situationen i Malmö och Köpenhamn för att se hur politiken påverkar.

– Det är en stor skillnad mellan Sverige och Danmark, som en ocean dem emellan i drogpolitiken. I Danmark har man jobbat mycket mer med skadebegränsande insatser, säger han.

Hör hela programmet här