Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: om att återhämta sig från schizofreni

För RSMH:s andre vice förbundsordförande, Åsa Höij har det varit viktigt med förebilder för att hitta sätt att återhämta sig från sin schizofrenidiagnos. Hör henne berätta om sin återhämtningsresa i Radio Galen.

Under 12 år levde Åsa Höij i en psykos. Idag driver hon eget företag och är konsult och föreläsare inom psykisk hälsa och har bland annat skrivit om vårdförlopp för personer med schizofreni på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner. Förutom sitt engagemang i RSMH:s förbundsstyrelse, är hon aktiv i schizofreniförbundet och i RSMH Södertälje.

Var kom din vändpunkt?

– För mig var det viktigt träffa andra med samma diagnos som återhämtat sig. Jag visste inte om att man kunde återhämta sig från schizofreni.  Bland annat fick jag förmånen att träffa Anneli Jäderholm som var företagare och föredragshållare för Hjärnkoll, med samma diagnos som jag.

Du har en långvarig historia av psykos men är numera väldigt återhämtad?

Ja, idag ser jag mig som återhämtad. Men jag har fortfarande en skörhet och måste sköta rutiner och har strategier för att få vardagen att fungera.

Fick du adekvat hjälp?

– Jag hade turen att öppenvården tillhörde Södertäljemodellen där allt var samlat under samma tak och det gjorde att man inte kunde hamna mellan stolarna. Jag hade hjälp från både socialtjänsten och psykiatrin.  Jag går fortfarande på årskontroll inom psykiatrin, men idag är det allt.

Vad har varit viktigt för dig?

– RSMH och kamratstödet har varit väldigt viktigt, att ha ett socialt liv. Mina vänner och mitt sociala nätverk tappade jag som sjuk, men jag har lyckats bygga upp det efteråt. Jag har inte jättemånga kompisar, men de jag har är väldigt fina.

Lyssna på hela avsnittet av Radio Galen här