Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen om återhämtningsguiden

Lyssna till Radio Galen, ett program av RSMH:s lokalförening i Lund. I programmet intervjuas Conny Allaskog om återhämtningsguiden och dess användning i bland annat region Skåne.

 

Conny Allaskog är en av författarna till  Återhämtningsguiden. I radiopodden Radio Galen, av RSMH:s lokalförening i Lund, berättar han att Återhämtningsguiden består av 40 sidor med verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Även den som i sin yrkesroll möter målgruppen personer med psykisk ohälsa kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet.

Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Återhämtningsguiden finns också som app att ladda ner till telefonen.

Återhämtningsguiden bygger på en dansk förlaga och har fått spridning även utanför region Skåne, till region Dalarna, Jönköping och Blekinge.

I september kommer även en guide ut som riktar sig till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 

Återhämtningsguiden är framtagen inom ramen för ett projekt som NSPH skåne bedriver, med medel från Allmänna arvsfonden.