Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: Lasse Mattila om alternativ till psykofarmaka

Lasse Mattila är socionom och har ett förflutet inom idrotten. Han är också ordförande för föreningen som tidigare hette Föreningen Alternativ till psykofarmaka. Den har nyligen bytt namn till Riksföreningen Kontext. I det nya avsnittet av Radio Galen talar han bland annat om rätten till inflytande över sin egen vård.

Hör avsnittet här.