Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: lär känna RSMH:s förbundsordförande

Jonas Bredford och Jimmie Trevett från Radio Galen och RSMH Lund intervjuar RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten. Vad har vår förbundsordförande för bakgrund? Och vad innehåller RSMH:s nya reformprogram? Det är frågor du får svar på i poddavsnittet.

Visste du att vår förbundsordförande både har en bakgrund som legitimerad sjuksköterska och politiker? Att hon har doktorerat om vad som är en bra vårdmiljö och har ett stort intresse för internationella frågor? För Radio Galen berättar Barbro Hejdenberg Ronsten om sin bakgrund men också om sitt engagemang i RSMH. För 50 år sedan började jobba inom psykiatrin och för 15 år sedan blev hon tillfrågad att sitta i styrelsen för RSMH Kamratringen Gotland. Där är hon ordförande sedan 10 år tillbaka.

I programmet diskuteras också reformprogrammets punkter. Varför tycker vår förbundsordförande att basinkomst behövs? Och vad är vinsterna med vård under samma tak? Detta är några av frågorna som diskuteras i detta avsnitt av Radio Galen.