Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: intervju med Funktionsrätt Sverige

Jimmie Trevett och Jonas Bredford från Radio Galen intervjuar Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, Elisabeth Wallenius om samverkan inom funktionsrättsrörelsen.

Elisabeth Wallenius har varit förbundsordförande i Funktionsrätt Sverige sedan i maj 2018. För Radio Galen berättar hon att hon kom med i funktionsrättsrörelsen genom sin bakgrund som arbetsterapeut och mamma till ett barn som föddes 1982 med en svår missbildning. Från början var hon förtvivlad och ledsen över situationen men efter några år gavs tillfälle att istället engagera sig för att skapa en bättre situation för andra i samma sits. Elisabeth var sedan med och startade Riksförbundet Sällsynta diagnoser, en paraplyorganisation för flera mindre organisationer.

– Vi mammor, framför allt, hade så mycket gemensamt och drev våra frågor hårt och jag var med och blev ordförande där.

Elisabeth Wallenius tror mycket på samverkan och att driva frågor i kluster och ser med tillförsikt på att Funktionsrätt Sverige ska driva frågan om jämlik hälsa inför valet och att RSMH ska ta ledartröjan när det gäller att påverka gällande jämlik hälsa för personer med psykiska besvär.

Hör hela programmet här