Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: Intervju med Anki Sandberg

Anki Sandberg lämnar efter många år sin post som ordförande för NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Hon talar i Radio Galen om självinläggning, peer support och andra frågor som NSPH har drivit. Hon intervjuas av Jimmie Trevett och podden görs av RSMH Lund.

När samarbetsorganisationen NSPH startade 2007 så var brukarinflytandet en viktig fråga på dagordningen liksom att förbättra vården för människor med psykisk ohälsa.

– När man söker behandling ska man få rätt vård och den ska ha någon form av bevisad effekt, säger Anki Sandberg.

Ett viktigt perspektiv är återhämtningen och där säger hon att RSMH varit pionjärer.

– Längre tillbaka i tiden så tänkte nog många: ”En gång psykiskt sjuk – alltid psykiskt sjuk”. Men man får ett annat liv, i många fall ett bra liv. Även om man kanske inte kommer till samma plats som man var på innan, säger hon.

NSPH har varit drivande för att självinläggning på sjukhus för människor med psykisk ohälsa ska vara en möjlighet. De har också arbetat med frågan om peer support, det vill säga att de som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska kunna bli professionellt verksamma med att stötta brukare i deras återhämtning.

Anki Sandberg slutar nu som ordförande för NSPH, men kommer att finnas kvar som intressepolitiskt sakkunnig. Hon kommer också att fortsätta som ordförande för Riksförbundet Attention.

Klicka på den lilla spelaren under bilden för att lyssna.