Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Psykisk ohälsa - ett av våra största folkhälsoproblem.

En fjärdedel av befolkningen riskerar att någon gång i livet råka ut för allvarlig psykisk ohälsa. Varannan kvinna och var fjärde man kan någon gång drabbas av en depression. Bland unga ökar den psykiska ohälsan ständigt; dubbelt så många ungdomar under 18 år uppger att de lider av psykisk ohälsa som för tio år sedan. Det är ett av våra största folkhälsoproblem.

Alla människor är mer eller mindre sårbara och reagerar på händelser i livet på olika sätt. Ärftliga faktorer, uppväxtförhållanden, traumatiska upplevelser och andra hårda påfrestningar kan tillsammans eller var för sig ge upphov till psykisk ohälsa. Det kan hända vem som helst. Hur vi kommer att reagera i en viss situation går inte att säga på förhand.

Fördomar försvårar

När man mår psykiskt dåligt är ofta det mest läkande vanlig medmänsklig kontakt. Eftersom orsakerna till besvären inte syns möts man istället ofta av rädsla, okunskap och fördomar. Det gör att många känner sig väldigt ensamma.

Vägen tillbaka

Möjligheterna att återhämta sig, även från mycket allvarlig psykisk ohälsa, är betydligt större än man tidigare trott. Vägen tillbaka är ofta krokig och fylld med både med- och motgångar. Att ha en stöttande omgivning i form av vänner, anhöriga och engagerad personal under tiden är betydelsefullt. Det är den enskilda människan själv som utgör den viktigaste resursen i återhämtningen.

Att få stöd av andra

Att gå med i en förening som RSMH kan vara det första steget på vägen tillbaka till ett bättre liv. Att få stöd från andra människor som förstår, därför att de har liknande erfarenheter, bidrar till ett stärkt självförtroende. Det i sin tur ökar förmågan att ta ansvar för och påverka sin situation.

 

Banner – för dig som vill dela din berättelse.