Hit kan du vända dig

Hos RSMH:s lokalföreningar går det att få långsiktigt stöd genom att umgås med andra personer med liknande erfarenheter som en själv, och genom bland annat självhjälpskurser.

Befinner du dig i en akut kris eller har behov av annat typ av stöd? Då kan det vara bra att kontakta någon av dessa:

Nationella Hjälplinjen

RSMH har varit med och byggt upp nationella Hjälplinjen, som nu ingår i 1177. Hit eller till Självmordsupplysningen kan du vända dig om du befinner dig i akut psykisk kris.

Självmordsupplysningen

Ring hit eller till Nationella hjälplinjen om du mår dålig och vill ha någon att prata med. Självmordsupplysningen har öppet 24 timmar om dygnet alla dagar om året och tar även emot samtal från anhöriga. Självmordsupplysningen drivs av föreningen Mind som har utbildat volontärer att prata med. Det går också att chatta. Numret är 90101.

Juridisk rådgivning

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett nätverk med olika brukarorganisationer där RSMH ingår. De har en juridisk rådgivning dit du kan ringa om du har blivit diskriminerad på grund av psykisk ohälsa. De driver dock inga enskilda ärenden.

Chatt för unga

Föreningen Tilia har en chatt som är öppen kvällstid dit unga mellan 12-30 år kan höra av sig och chatta. Föreningen har även andra stöd, såsom mentorer och stödgrupper.

Personligt ombud

Personligt ombud hjälper personer med psykiska funktionsnedsättningar med kontakter med myndigheter och att få rätt vård. Personliga ombud finns inte i alla kommuner, men RSMH driver att fler ska införa det.

Akut vård?

Om du eller någon annan är i behov av vård ring 1177 så vägleder de dig till rätt vårdenehet. Är vården akut, ring då 112.