Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Så blev stödet efter psykiatrireformen – Revansch nr 2:2020

Det är nu 25 år sedan psykiatrireformen genomfördes. I media framställs den ofta som orsaken till att människor med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna. Men är det verkligen reformens fel?

I det här numret av Revansch, RSMH:s organisationstidning, går vi på djupet med psykiatrireformen. Du får läsa om flera bra saker som den förde med sig, såsom yrkena boendestöd och personligt ombud. Samtidigt tar flera artiklar upp att dagens stöd ofta är för dåligt för de psykiskt sköra som har långvariga sociala problem – den grupp som psykiatrireformen främst riktade sig till. Detta trots att det finns alternativ som fungerar och inte behöver kosta mer ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men frågan är om det dåliga stödet beror på psykiatrieformen eller har att göra med annat, till exempel nedskärningar i välfärden, styrmetoden new public management eller Försäkringskassans ändrade arbetssätt.

Psykiatrireformen – sista spiken i kistan på mentalsjukhusen

Psykiatrireformen var också sista spiken i kistan på mentalsjukhusen. Ibland antyds det att människor skulle ha haft det bättre på mentalsjukhus än ute i samhället. Men mentalsjukhusen var knappast några mysiga konvalescenthem, utan fulla av tvång och instängdhet som gjorde att patienterna blev helt institutionaliserade. Något som däremot uppskattas av personer med psykisk ohälsa idag är Livsstilsmedicin Österåsen, ett hälsohem utanför Sollefteå, som vi också skriver om i detta nummer. Där kan människor få hjälp att förbättra sina matvanor och motion med mera.

– Här blir jag sedd för den jag är, inte hur jag mår, säger Royne Östlund som är aktiv i RSMH Sundsvall och varit på hälsocentret nyligen.

Annan intressant läsning

Dessutom får du läsa om komikern Lill-Marit Bugges erfarenheter av psykisk ohälsa, hur lokalföreningarna i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, hanterar coronapandemin, tips på aktiviteter att göra med tre föreningar i sommar och en recension av forskaren Alain Topor som har läst Åsa Mobergs och Anna Fredrikssons bok ”De omöjliga – från psykiatrireform till dyr och dålig vård”.

Hoppas du får en trevlig läsning!

/Anna Langseth
Chefredaktör för Revansch

Här kan du läsa en text av Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, om vad hon anser att en psykiatrireform 2.0 bör innehålla. Vill du få tidningen i brevlådan? Bästa sättet är att bli medlem i RSMH. Du kan också bli prenumerant!

Här kan du läsa mer om Revansch, samt några gamla nummer som PDF.