Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Psykbussen i Skåne vill vara en mötesplats

En uppseendeväckande banderoll och erfarna människor att prata med. I höst är RSMH Skåne ute på turné för att prata psykisk hälsa och ohälsa. Personer från föreningslivet, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, besöker sju orter.

Psykbussen började sin resa i Simrishamn i augusti och avslutar med Kristianstad i oktober. Anna-Maria Olsson är en av projektsamordnarna och Revansch talar med henne efter det första besöket i Simrishamn. Hon tycker att de uppnådde målen om att skapa ett rullande infotek med syfte att våga prata om psykisk ohälsa.

På torget i Simrishamn fanns flera föreningsaktiva och ett bokbord.

– Många som kommer fram vill ha råd om var de kan vända sig. Och det är egentligen därför vi är där, vi berättar om vilka föreningar som finns och vad man kan göra, säger Anna-Maria Olsson och fortsätter:

– För att komma fram till vad som passa en kan man behöva berätta lite om av sin livshistoria, vad man varit med om. Det blir personligt väldigt fort, men samtidigt en bra avvägning mellan det privata och det offentliga. Det kändes jättebra!

– Det var också många som jobbar i psykiatrin som stannar till.

En nyckel är att bussen bemannas av kunniga personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

– Det har varit fint att se vilken kamratstödjande funktion psykbussen har för människor. När man öppnar dörren till att prata om psykisk ohälsa finns en väldig öppenhet att prata om sådant som annars är stigmatiserat, säger Anna-Maria Olsson.

Anna-Maria Olsson och de övriga vill lyssna, informera och ge hopp om återhämtning. Man hoppas också stärka de föreningar som gått på knäna under covidpandemin. En inbjudan har skickats ut till alla föreningar och andra parter som vill samarbeta med psykbussen.

– Gensvaret har varit stort. Några har skickat foldrar, andra kommer och är med när de kan. Det är perfekt, man kan komma och knyta kontakter.

Maria Samuelsson som tidigare jobbat som brukarinflytandesamordnare, BISAM, är också en av projektsamordnarna. Hösten 2018 deltog hon vid ett så kallat acceleratorprogram vid Socialhögskolan Lund och Helsingborg och projekterade Psykbussen. Hennes idé fördes vidare och nu rullar bussen i ett samarbete mellan RSMH Skåne och föreningen SamVärket. De hoppas på en hektisk höst, och psykbussen verkar inte köra obemärkt förbi.

– Flera lokalradiostationer och tidningar har kommit. Det känns väldigt roligt, säger Anna-Maria Olsson.

Text: Anna Morin & Sara Rooth
Foto: Stefan Wallerek

Läs mer om projektet Psykbussen här