Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Projektmedarbetare SEd in Europe (20%)

SEd in Europe (ESF) - Förstudiens mål är att upprätta en beskrivning av nuläget och en analys över pågående arbete kring psykisk hälsa och skolavhopp i Sverige och relevanta aktörer, med ett transnationellt EU- perspektiv.

Bakgrund

Ett av Sveriges och EU:s framtidsproblem handlar om ”early school leavers” (ESL). Studieavbrott är starkt kopplat till utslagning och utanförskap. Utan utbildning har unga svårt att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt ökar psykisk ohälsa bland unga. Problemet berör såväl utbildningsväsendet som socialpolitik och psykisk hälsa. Många insatser görs i de flesta EU-länder mot ESL men det saknas systematik och samordning för utbildning och implementering. Lovande metoder behöver kvalitetssäkras, evidensbaseras. En sådan metod är så kallad Supported Education, SEd, ett koncept som uppmärksammats av forskning i Sverige och EU. Denna förstudies syfte är att kartlägga pågående insatser och identifiera och mobilisera de aktörer som är nödvändiga för att genomföra ett transnationellt projekt med finansiering från ESF.

Förstudiens mål är att upprätta en beskrivning av nuläget och en analys över det pågående arbetet kring psykisk hälsa och skolavhopp i Sverige, med ett EU- perspektiv. I förlängningen är målet/visionen att etablera en starkare kunskaps- och erfarenhetsbas för arbetet med stöd till studerande, personal och utbildningsväsendet. Studien bygger på uppföljningar av tidigare ESF-projekt med fokus på unga och skolavhopp.

En viktig del i förstudien är en serie seminarier, workshops där ett analysmaterial tas fram. Seminarierna kompletteras med intervjuer och research för komplettering av analysen. Samverkan söks med aktörer bland myndigheter, forskning och aktörer i Östersjösamarbetet. Resultatet är tänkt att bli en genomarbetad projektidé för transnationellt utvecklingsarbete.

RSMH söker nu en projektmedarbetare till denna transnationella förstudie kring skolavhopp och psykisk hälsa. Förstudien, som ska genomföras under perioden mars till augusti 2022, är finansierat av och ska redovisas till svenska ESF-rådet. Förstudien är som beskrivits ovan tänkt att ligga till grund för en fördjupad ansökan.

Arbetsuppgifter

Att, mot bakgrund av förstudiens ovan beskrivna syfte, vara projektledare behjälplig i dennes arbete samt självständigt kunna arbeta med insamling av data, sammanställning och avrapportering därav liksom planering, genomförande och dokumentation av transnationella seminarier, workshops och mer informella möten och kunskapsutbyten.

Kvalifikationer

 • Akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant (företrädesvis inom journalistik och/eller kommunikation)
 • Erfarenhet av att arbeta transnationellt
 • Erfarenhet av att leda och organisera seminarier och workshops både in situ i Sverige och andra länder inom EU samt via Zoom, Teams, etc.
 • Erfarenhet av att arbeta i projekt inom EU och särskilt projekt finansierade av ESF
 • Mycket god kännedom om Supported Education och den problematik och de utmaningar metoden adresserar i Sverige, övriga EU, Europa och globalt.
 • Vi förutsätter att du kan tala och skriva god svenska samt minst ytterligare ett av EU-gemenskapens officiella språk samt att du har god datorvana.
 • Vi lägger stor tonvikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

 • God stilistisk förmåga.
 • Erfarenhet av att arbeta för organisation inom civilsamhället.
 • Erfarenhet av att arbeta för RSMH eller annan ideell organisation med fokus på psykisk hälsa och hur funktionshinder kan motverkas.

Dina personliga egenskaper

 • Lyhörd och fokuserad
 • Planeringskunnig
 • Problemlösningsorienterad – analytisk förmåga
 • Resultatorienterad
 • Initiativtagande förmåga att arbeta självständigt
 • Relationsbyggande förmåga

Tillträde och varaktighet

Tillträde snarast. Anställningen avslutas när projektet avslutas, 31 augusti 2024.

Frågor och Ansökan

Frågor om tjänsten ställs till tillförordnad kanslichef Åke Nilsson via e-post ake.nilsson@rsmh.se

Din ansökan (märkt ”Medarbetare-Förstudie-SEd”) skickas till Åke Nilsson och bör innehålla CV samt personligt brev.

Anställningsvillkor

Anställningsform:
Visstidsanställning till och med 2022-08-31
Anställningens omfattning: 20 procent

Lön:
Lönesättningen är individuell och lönenivån är anpassad efter den ideella sektorn. Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal: Fremia/Unionen & Akademikerförbunden.

Sista ansökningsdag:
Vi handlägger ansökningar löpande.

Tillträde:
Snarast i mars 2022

Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal:
FREMIA – Unionen & Akademikerförbunden.

 

ESF

Denna förstudie finansieras av Europeiska Socialfonden