Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Projektledare och ordförande från RSMH deltog i Karlavagnen

Den 26 april genomförde Karlavagnen ett specialavsnitt hur covid-19 påverkar den psykiska hälsan. Annika Bostedt som är projektledare på RSMH:s projekt SECiSo 2.0 (Supported Eduction in Civil Society) deltog. Detta gjorde hon tillsammans med representanter från Suicide Zero och Svenska kyrkan. Då Annika företräder projektet SECiSo 2.0 så låg hennes främsta fokus på ungdomsperspektivet.

Linnea Hultberg som är ordförande i RSMH Vilja i Sundsvall deltog även i programmet och berättade hur ungas hälsa påverkats av distansundervisningen.

Lyssna på programmet här! 

Vill du veta mer om projektet SECiS0 2.0? Läs här!

Vill du veta mer om RSMH Vilja? Du kan få mer information här!