Projektet ”En gymnasieskola för alla” som drivs tillsammans med Hedbergska är uppskattat i Sundsvall

Projekt för unga uppskattat i Sundsvall

Ett nytt projekt som startade igång 2017 ”En gymnasieskola för alla” drivs av Hedbergska skolan i samarbete med RSMH där man vill förebygga att unga skall hamna i psykisk ohälsa under skolgången. Projektet har redan fått väldigt mycket positivt omdöme och många ser positivt att civilsamhället kan vara en aktiv part i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten delfinansieras projektet 2017-2019 och Mittuniversitetet skall följeforska det. Den 4 september lade Sundsvalls gymnasium ut följande inlägg på Facebook:

”Idag är det temadagen för ungas psykiska hälsa. Det vill vi uppmärksamma genom att lyfta projektet ”En gymnasieskola för alla” som pågår under 2017-2019 på Sundsvalls gymnasium, Hedbergska. Projektet ska öka måluppfyllelsen för elever med erfarenhet av psykosocial ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). ”Vi vill öka tillgängligheten till studier för eleverna så de har bättre förutsättningar till ökad måluppfyllelse. Det är viktigt att ungdomarna har ett stort medinflytande över sin studiesituation. De får en individuell handledning och de får möjlighet att studera på skolan med behöriga lärare vid utvalda söndagseftermiddagar och skollov. Satsningen har tagits emot väldigt positivt av eleverna och resultatmässigt handlar det om fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete med en långsiktighet i åtanke”, säger Markus Nordenberg, rektor och chef för elevhälsa på Sundsvalls gymnasium. 

Varje ny termin börjar 10 nya elever som får extra stöd av projekthandledaren från Riksförbundet för Social & Mental Hälsa (RSMH). Elevurvalet görs av elevhälsoteamet på skolan i samarbete med projektledare och projekthandledare. Projektet delfinansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och SIS. Mittuniversitetet står för uppföljningen. Vilken bra satsning eller hur?”