Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Gemenskap ger kamratstöd - ett unikt projekt för ensamkommande

Gemenskap ger kamratstöd är ett unikt samarbete mellan RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF. Syftet med projektet är bland annat att underlätta integration och minska utanförskap.

I Gemenskap ger kamratstöd arbetar RSMH och SEF med att gemensamt sprida information om psykisk hälsa och kunskap om hur andra kulturer förhåller sig till psykiskt mående. Vi använder den metod som kallas kamratstöd.

Ny modell för kamratstöd

Kamratstöd är det sätt att hjälpa varandra som RSMH har använt i många år. Det innebär att en medlem hjälper en annan. Målet är återhämtning och att skaffa sig makt över sin egen vardag. Projektets mål är att utveckla en ny modell för kamratstöd som är anpassad för ensamkommandes behov.

Verksamhet i tre regioner

Gemenskap ger kamratstöd är ett treårigt projekt som startade 2017. Det finansieras av Arvsfonden. Verksamheten kommer att pågå i Stockholm, Skåne och Västra Götaland och efterhand spridas till fler orter över landet. Samarbetet mellan RSMH och SEF kommer att fortsätta efter att projektet tagit slut.

Vill du veta mer?

Du kan följa Gemenskap ger kamratstöd på Facebook, klicka på bilden nedan för att läsa i foldern eller kontakta projektledare Darko Culibrk.
Mejl: darko.culibrk@rsmh.se Mobil: 070-420 82 57

Omslag till foldern om Gemenskap ger Kamratstöd – ett av RSMH:s projekt som handlar bland annat om psykisk hälsa för ensamkommande.

 

 

Arvsfondens logga