Introduktion - stöd för anhöriga 5 maj kl. 18-20

Här kan du anmäla dig till en introduktion i Anhörigprojektets studiecirkelsmaterial.

Anmäl dig senast 28 april.
Se formuläret nedan.