Vill du delta i en digital studiecirkel för anhöriga?

Under hösten kommer det att finnas möjlighet att delta i en digital studiecirkel för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa. Fokus för cirkeln är det egna anhörigskapet och att själv må bra för att kunna ge ett så gott stöd som möjligt. Detta är ingen kurs utan bygger på gemensamt lärande och aktiv närvaro i diskussioner.

Studiecirkelformen bygger på ett gemensamt erfarenhetsutbyte och ersätter inte terapi. För att kunna ta del av cirkeln behöver du ha kommit en bit i ditt anhörigskap och att du känner att du är redo att dela med dig till andra av dina erfarenheter samt lyssna och ta del av andras erfarenheter.

Cirkeln är kostnadsfri och sker digitalt men vi tar ut en avgift på 250 kronor om du inte dyker upp utan att ha avbokat din plats i studiecirkeln. Avbokning ska ha skett senast 2 dagar före cirkelns start. Du måste kunna delta vid samtliga tillfällen.

Har du frågor? Kontakta Emil Åkerö på emil.akero@rsmh.se

Studiecirkel i november – anmäl dig nu

Cirkeln startar tisdagen den 2:a november. Den omfattar fem träffar, den 2, 16 och 23 november, samt den 1 (obs! en onsdag) och 7 december. Träffarna hålls digitalt på Teams klockan 18.00-20.30.

OBS! Sista dag för anmälan  är den 29 oktober.