Återhämtning – en utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Det är möjligt att återhämta sig från psykisk ohälsa, men det är en process som för många är ständigt pågående och för vissa livslång. Att leva återhämtad handlar inte om att ”bli frisk” utan att hantera sina symtom och hitta metoder och förhållningssätt för att klara av att leva i de sammanhang man väljer med vänner, arbete/studier/sysselsättning och intressen.
Som anhörig är man delaktig i sin närståendes liv och därmed i deras återhämtningsresa. I denna distansutbildning varvar vi egenstudier med träffar på Zoom där syftet är att du som anhörig skall få mer kunskap om återhämtning och anhörigskapets komplexa tillvaro. För att du skall känna dig starkare i din roll och få stöd med att vara ”rätt” stöd  och ett långsiktigt hållbart stöd för din närstående.
Utbildningen löper över 3 veckor, två studieveckor med en uppehållsvecka för egen reflektion.
Vi har två startdatum klara för 2022:
  • Måndagen den 10 januari.
  • Måndagen den 10 februari.
Varmt välkommen med din anmälan till beatrice.ikonen@rsmh.se