PRIO-Nätverket

PRIO-Nätverket

SKL och Socialdepartementet bjöd den 27 januari  in till möte om överenskommelsen psykisk ohälsa 2015. Under mötet presenterades den nya överenskommelsen samt resultat från 2014 års överenskommelse. Läs mer