Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Pressmeddelande: Personer med psykisk sjukdom måste prioriteras vid vaccinering

Ny forskning visar att risken att dö i covid-19 är betydligt större för personer med svår psykisk sjukdom. Därför måste denna grupp prioriteras vid vaccineringen menar Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).
– Det är inte rimligt att personer som redan är svårt drabbade av psykisk sjukdom ska löpa mycket större risk att dö. Samhället kan stoppa detta genom att låta dem gå före i kön, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH.

En ny forskningsstudie från Umeå Universitet och Karolinska Institutet visar att risken att dö i Covid-19 är fyra gånger större för de i åldersgruppen 60–79 år med svår psykisk sjukdom än för andra i samma ålder. Som allvarlig psykisk sjukdom räknas i studien psykossjukdomar, till exempel schizofreni och bipolär sjukdom, men inte depression eller ångest.

Forskarna har studerat data för hela den svenska befolkningen över 20 år under 11 mars–15 juni förra året. Bland de med allvarlig psykisk sjukdom avled 130 personer i covid-19 under perioden, vilket motsvarar 0,1 procent av samtliga i gruppen. Dödligheten hos de som inte hade en diagnostiserad allvarlig psykisk sjukdom var knappt hälften, 0,06 procent.

– Det är alarmerande siffror som ska läggas till en redan allvarlig folkhälsosituation för människor med långvarig och allvarlig psykisk ohälsa. Redan innan pandemin kunde den här gruppen räkna med att leva ett ungefär 25 år kortare liv än andra människor. Det är inte acceptabelt, säger Barbro Hejdenberg Ronsten.

Forskningsgruppen skriver själva i ett pressmeddelande att överdödligheten bland äldre med svår psykisk sjukdom ”gör att man kan fundera över om denna grupp borde prioriteras för att få vaccin.”

– Ångest och oro är redan en stor del av min och många andra psykiskt sköras verklighet. Det skulle betyda en oerhörd ångestlindring för många att få ta del av vaccinet så snart som möjligt, säger Magdalena Birgersdotter, vice ordförande i Stockholms läns distrikt.

För kommentarer kontakta:
Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande: 070 326 80 42

Om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
RSMH är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. RSMH är religiöst och partipolitiskt obundet och har ungefär 6 500 medlemmar. RSMH brinner särskilt för att öka resurserna till unga med psykisk ohälsa, att tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka, att tvångsvården ska minska och vi arbetar mot alla former av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Läs mer om RSMH: www.rsmh.se