Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige:

Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras. Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus. ”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19. Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Det har blivit tydligt för alla att sjukförsäkringens hårda prövning i rehabiliteringskedjan får helt orimliga följder för människor som haft oturen att drabbas av sjukdom. Frågan har ställts på sin spets när viktig sjukhuspersonal inte tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19. Men faktum är att problemet med skoningslösa utförsäkringar drabbar många fler. Bland våra medlemsförbund finns otaliga exempel på människor som istället för rehabilitering och nödvändigt stöd, blir utförsäkrade och ställda utan försörjning. Istället för steg närmare arbete, tas rejäla kliv mot utanförskap vilket ger katastrofala följder för den enskilde och dennes anhöriga. Ekonomin, hälsan och livet rämnar, på grunder som man kanske inte ens förstår.

”Behovet av reformer är skriande. Vi möter förtvivlan, frustration och en stor maktlöshet. Man tror inte att myndigheter i Sverige kan behandla en på det sätt som nu i öppen dager tillåts ske. Dagens regelverk är en skam för välfärdssverige”, säger Elisabeth Wallenius.

Läs mer här!