Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Pressmeddelande: Felaktigt utförsäkrade måste få upprättelse

Uppdrag Gransknings nya genomlysning av Försäkringskassan bekräftar RSMH:s och flera myndigheters bild av enorma brister i handläggningen av sjukersättningen.
– Nu vill vi se ett slut på Försäkringskassans fantasier om en arbetsmarknad som inte existerar och en återgång till respekt för läkares yrkeskunskap, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Socialdemokraterna kom till makten 2014 med löften om en mänskligare sjukförsäkring. Men 2015 satte regeringen upp ett mål om att befolkningen bara skulle vara sjukskrivna i högst nio dagar om året i snitt – ett mål som ledde till att Försäkringskassan blev hårdare med att bevilja sjukpenning, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.  I boken ”Avslagsmaskinen visar forskaren Niklas Altermark att det ledde till allt hårdare bedömningar samtidigt som det saknades laglig grund för förändringarna.
– Det har varit en mörk tid för många av våra medlemmar. Vi har verkligen sett hur avslagen ökat, i synnerhet efter 180 dagar, då den enskilde ska prövas mot ’ett sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden,’ säger Barbro Hejdenberg Ronsten.

Personer med psykiatriska diagnoser hör till dem som drabbats värst av Försäkringskassans hårdare linje. För dem har avslagen nästan nitton-dubblats efter 180 dagar sedan målet om sänkt sjuktal slogs fast, enligt boken ”Avslagsmaskinen”. Omkring 22 000 människor måste leva på försörjningsstöd för att de inte får sjukpenning, trots att de har läkarintyg på att de är för sjuka för att arbeta. Magdalena Birgersdotter är vice ordförande i RSMH Stockholm och Gotlands län och har mått så dåligt över att ha nekats sjukpenning att hon vid flera tillfällen varit nära att ta sitt liv.
– Det känns som att det spelar ingen roll hur bra utlåtanden psykiatrin, läkare eller övriga professionella skriver.  Jag har känt mig så maktlös och tillintetgjord. Hela tillvaron rasade med Försäkringskassans beslut och jag ville bara bort från allting, säger Magdalena Birgersdotter.

Magdalena Birgersdotter är långt ifrån ensam, visar tidningen Syres granskning av Försäkringskassan: ”Under förra året fick myndigheten höra 1 363 gånger att personer skulle begå självmord efter att ha nekats exempelvis ersättning.”
–  Det är en skamlig hantering av sjuka människor. Vi vill se en statlig upprättelsekommission som utreder Försäkringskassan och som kan ge drabbade personer upprättelse, säger Barbro Hejdenberg Ronsten.

För kommentarer kontakta:
Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande: 070-326 80 42
Magdalena Birgersdotter, vice ordförande i RSMH:s distrikt Stockholm-Gotland: 076-415 12 55

Om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
RSMH är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. RSMH är religiöst och partipolitiskt obundet och har ungefär 6 500 medlemmar. RSMH brinner särskilt för att öka resurserna till unga med psykisk ohälsa, att tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka, att tvångsvården ska minska och vi arbetar mot alla former av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Läs mer om RSMH: www.rsmh.se