PM om utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

RSMH:s yttrande över departementspromemorian Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29). Läs mer