Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Gör personligt ombud – PO – obligatoriskt i alla kommuner

Värna och utveckla den viktiga reformen med personligt ombud (PO) i Sverige! 

Tore Hansson, förbundsordförande i RSMH går in i debatten tillsammans med ordföringarna i Riksförbundet Attention och Schizofreniförbundet.

RSMH och dess förbundstidning Revansch har bevakat en oroväckande utveckling under flera år. Nu måste regeringen göra något för att den framgångsrika reformen med Personligt Ombud – PO – inte ska urholkas.

Läs mer Dagens Samhälles debattsidor.