Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Personligt ombud för unga (arvsfondsprojekt)

Projektet ”Po-unga med specialkompetens SEd” som bedrivs inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och projektpartners är PO-Skåne och Schizofreniförbundet har nu tagit fram ett informationsmaterial.

Den 1 december 2022 startade projektet ”Po-unga med specialkompetens SEd” som bedrivs inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och vars projektpartners är PO-Skåne och Schizofreniförbundet. Nu har ett informationsblad tagits fram i syfte att väcka intresse och engagemang kring projektet. Du finner informationsmaterialet här