Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Personligt ombud 20 år, 2020

Den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa. RSMH passar på att fira att reformen med Personligt ombud fyller 20 år i år.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa kämpade för att reformen med personliga ombud, PO, skulle genomföras. Ett skäl var att ett personligt ombud inte för en traditionell journal, utan anteckningarna är mellan PO och den som berörs, vilket kan underlätta samtal.

En av de drivande personerna bakom reformen med PO var Jan-Olof Forsén, dåvarande förbundsordförande för RSMH.

– För den enskilde har reformen haft stor betydelse. Det blir nästan som att ha en egen socialsekreterare som driver ens ärenden gentemot olika myndigheter, och som hjälper till på ens egna villkor, säger Jan-Olof Forsén.

Du kan läsa hela intervjun med Jan-Olof Forsén i nästa nummer av tidningen Revansch! Håll utkik efter nummer 4, 2020.

Länk till Revansch på webben

Läs mer om personligt ombud En webbsida från YPOS, Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige.