Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande

Yttrande över den Parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Läs yttrandet