Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Pandemin slår hårdast mot de svaga och redan utsatta”

Caroline Nilsson skriver om att vara arbetslös under pandemin och hur viktigt stödet från SIUS – Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd på Arbetsförmedlingen är för att få ett jobb.

”Utan SIUS är jag i stort sett körd på arbetsmarknaden då jag är hänvisad till att söka de jobb som är lediga, vilka jag ofta är underkvalificerad för och jag har dessutom svårt med stress och i viss mån sociala kontakter eftersom jag har Aspergers syndrom. Tjänsterna är också ofta på heltid och jag har ”bara” en arbetsförmåga på 50%. Därutöver är arbetsgivare oftast skeptiska när man säger att man har en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Då kan det underlätta med en SIUS som kan förklara och vara ett stöd både för den arbetssökande och för arbetsgivaren.” Det skriver Caroline Nilsson som är en av dem som bloggar om sina egna upplevelser på RSMH:s blogg.

Läs inlägget här

Länk till RSMH-bloggen här