Otillåten egendom och hot i rättspsykiatrisk och psykiatrisk tvångsvård

RSMH:s yttrande över Socialstyrelsens rapport Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Läs mer