Ny läkarutbildning utan obligatorisk praktik i psykiatrin

RSMH:s yttrande över Departementspromemorian En sexårig utbildning för läkarexamen. Läs mer