Stärkt patientsäkerhet och effektivare hantering av behörighet inom hälso- och sjukvården

RSMH:s yttrande över Departementspromemorian Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården. Läs mer