Ny lag föreslås om koordineringsinsatser inom inom hälso- och sjukvården

RSMH:s yttrande över departementspromemorian Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården (DS 2018:5). Läs mer