Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Örebro län

RSMH Örebro läns distrikt
Tel: 0760-26 44 72 (Monica Winnberg-Buhr)
Mejl: rsmh-orebro@tele2.se

RSMH Karlskoga/Degerfors
Skogsrundan 2A
691 43 Karlskoga
Tel: 0586-350 60
Mejl: rsmh.kga@telia.com
https://www.mockelnforeningarna/rsmh.se


RSMH Sydnärke

c/o Klubblokal
Storgatan 47C
703 63 Örebro
Tel: 019-18 08 34
Mejl: rsmh-orebro@tele2.se
Ordförande Per Hofstedt, tel: 0738-180834

RSMH Örebro
Hjalmar Bergmans väg 50
703 59 Örebro
Tel: 019-18 97 10
Mejl: rsmh-orebro@tele2.se
Öppet mån-fre 1200-16.00