Ording och osäkerhet

 

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter(Ju2013/8588/Å) Läs yttrande