Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Orättvisan ökar och det med flit”

”Jag tycker man ska sluta skuldbelägga oss fattiga och funktionshindrade. För vi har inte valt detta. Däremot den som är rik och frisk har helt andra valmöjligheter att skapa sig en trygg ekonomisk värdig tillvaro.”

Så skriver RSMH-medlemmen Ann-Sofie Höij på RSMH-bloggen om de ekonomiska orättvisorna som drabbar oss med psykisk ohälsa. Om man blir, som hon skriver, ”utsorterad” från arbetslivet, så får man en låg inkomst som ofta följer med en hela livet igenom.

På RSMH-bloggen skriver medlemmar själva inlägg med fokus på social och psykisk hälsa. Alla skribenter delar RSMH:s grundläggande värderingar, men är utifrån det fria att framföra sina egna tankar och åsikter.

Läs Ann-Sofies hela inlägg på bloggen.

Relaterade artiklar

Kurs om egenmakt i höst

Publicerad den 09.08.2018, admin

Den 22-26 oktober har RSMH internatkurs om egenmakt på Åsa Folkhögskola. Egenmakt innebär att kunna påverka sin egen vardag. Du som är medlem i en lokalförening kan söka.

Läs mer

Våra tre frågor i valet 2018

Publicerad den 13.06.2018, admin

RSMH:s tre frågor i valet är ekonomi, brukarinflytande och en meningsfull vardag. I vår tidning Revansch frågas partierna ut.

Läs mer

”Orättvisan ökar och det med flit”

Publicerad den 10.08.2018, admin

Ann-Sofie Höij skriver på RSMH-bloggen om de ekonomiska orättvisorna i samhället: ”Jag tycker man ska sluta skuldbelägga oss fattiga och funktionshindrade. För vi har inte valt detta.”

Läs mer

Privat: jag testar

Publicerad den 18.03.2018, admin

GDPR här för att stanna

Läs mer