Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Öppet brev: 25 organisationer kräver svar om smittskyddshanteringen under coronapandemin

RSMH:s förbundsordförande, Barbro Hejdenberg Ronsten har, tillsammans med 24 andra organisationer, skrivit ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Underskrivarna undrar varför Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp plötsligt försvann och vad som hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta. De frågar på vilka grunder besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning har tagits.

I det öppna brevet står att läsa att de flesta personer i riskgrupp och deras närstående i enlighet med Socialstyrelsens bedömning har arbetat hemma, om det varit möjligt, eller helt enkelt stannat hemma från arbetet under våren, många sedan de första fallen av corona konstaterades i Sverige. Detta för att skydda sig själva, sina närstående och minska risken för ökad smittspridning, belastning på den redan hårt ansträngda sjukvården och fler döda. Men priset har varit och är högt.

– Merparten av dessa personer har sedan pandemin bröt ut tagit sitt fulla ansvar, följt myndigheternas rekommendationer och suttit isolerade, oavsett om det innebär att man får stanna hemma från arbetet utan ersättning, eller till och med förlorar sitt arbete. Och de har nu snart fem månader senare fortfarande inte fått ett öre i ersättning från staten för att klara sin situation. Konsekvensen för många är en havererad ekonomi, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i paraplyorganisationen Funktionsrätt som RSMH är medlemmar av, på deras hemsida.

De som själva är i riskgrupp utlovas en ersättning senare i höst, men större delen av de närstående kommer inte att få rätt till någon ersättning alls.

– Det är så mycket som är oklart i detta. Det handlar om allvarliga frågetecken kring hanteringen av smittskydd och vad besluten om ersättningarna grundar sig på. Vi vill ha svar på dessa frågor, säger Elisabeth Wallenius.

”Att skydda alla personer som riskerar allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 måste vara en självklar samhällsangelägenhet. Det minsta vi kan begära är att viktig information och rekommendationer från våra myndigheter är samstämmiga och att vi kan förstå logiken bakom regeringens beslut som har en direkt inverkan på smittspridning, belastningen på sjukvården och fortsatt antal dödsfall. Vi förväntar oss att Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och regeringen skyndsamt hanterar våra frågor och ger oss svar.”, avslutas det gemensamma öppna brevet till regeringen och Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens generaldirektörer.

Läs hela brevet här
Läs även debattartikeln, publicerad i Altinget på samma tema här