Tillgänglighet till psykologiska och socialpsykiatriska insatser enligt olika metoder

RSMH ska konsekvent och kontinuerligt gå ut med skarpa krav om ökade möjligheter att få psykoterapi och andra socialpsykiatriska insatser, av sådant slag som brukarna själva upplever fungerar bäst för dem. Vård för psykisk ohälsa är ett tvärvetenskapligt område, som inte låter sig standardiseras och evidensbaseras på ett enkelt och självklart sätt. RSMH ska fortsätta att bevaka frågan om psykoterapins bredd och tillgänglighet och motverka att trender inom psykiatrin med bräckligt vetenskapligt stöd styr utbildningssatsningar, rekommendationer och behandlingsutbud. Tendensen är för närvarande att behandlingsutbudet och den enskildes valmöjligheter minskar.

Vi ska verka för ett volymmässigt ökat utbildningsutbud inom området och att vi får en sådan bredd i behandlingsformerna att de passar till olika typer av patienter och situationer. Detta innebär alltså att RSMH ska arbeta för ett brett utbud av psykologiska och socialpsykiatriska behandlings- och stödinsatser.