Tandvård för människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar

Psykiskt funktionsnedsatta är en av grupperna med sämst ekonomi i dagens samhälle. De är ofta tvungna att ta läkemedel som ger muntorrhet och därmed skörare tänder. RSMH:s uppfattning är att om man är tvungen att ta läkemedlen borde man få hjälp av samhället med de negativa bieffekterna även för tandhälsan. Generellt kan sägas att de tre första stegen i den så kallade tandvårdsreformen under första hälften av 2010-talet inte på allvar har förbättrat gruppens tandhälsa.

RSMH menar att tandvård bör ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd eller åtminstone förbättras avsevärt för gruppen, både  beträffande kostnader och tillgänglighet. RSMH ska verka för kostnadsfri tandvård för personer som får dåliga tandhälsa som biverkan av läkemedelsbehandling.