Negativa effekter av psykofarmaka

Psykofarmaka har ofta svåra biverkningar och andra negativa effekter. Just nu riktar vi framförallt vårt intresse mot det som kallas det metabola syndromet. Det är inte en sjukdom i sig utan ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke.

RSMH ska särskilt följa utvecklingen av dessa sjukdomar som är vanliga bland personer med långvarig psykisk ohälsa och som kan vara effekter eller komplikationer av långvarig medicinering och av en passiv och ohälsosam livsstil. RSMH ska bevaka utvecklingen inom det psykofarmakologiska området med särskilt fokus på biverkningar och andra negativa effekter.