Funktionshinder som ger bristande tillgänglighet

För en rullstolsburen person är en trappa ett tydligt hinder när det gäller tillgänglighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar är inte hindren lika påtagliga med blotta ögat, men kan vara minst lika svåra att ta sig förbi. Det kan handla om otillgängliga hemsidor, svårigheter att nå en myndighet för att din kognitiva förmåga är nedsatt och att du inte klarar av att passa telefontider, men också arkitektur som kan upplevas som hotfull och gör att du avstår från att vistas där.

  • RSMH ska arbeta med att utreda vad psykisk tillgänglighet innebär, bland annat i samarbete med Funka Nu.
  • RSMH ska arbeta för att motverka otillgänglighet för personer med psykisk ohälsa.