Förändring behövs

Det finns fler områden inom vård, stöd, service och förebyggande insatser som är i stort behov av utveckling och förnyelse. Här har vi samlat några sådana områden.