Mänskliga rättigheter

RSMH utgår från de mänskliga rättigheterna i allt vårt arbete. Det finns också en speciell FN konvention för personer med psykiska funktionsnedsättningar som är en viktig utgångspunkt i våra ställningsstagande. RSMH verkar för att människor ska ha beslutande rätt över sig själva även när man inte mår så bra. Det handlar också om att bevaka och reformera tvångsvården och de tvångsåtgärder som personer med psykisk ohälsa kan utsättas för.