Återhämtning är möjligt

Människors levnadsvillkor har stor betydelse för vilka valmöjligheter en person har. För en person med psykisk ohälsa handlar det om att möta människor som förmedlar hopp om att återhämtning är möjligt och att leva ett liv med ett bra innehåll. Det handlar om boende, sysselsättning, ekonomi och stöd för största möjliga makt över den egna vardagen.brett

RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt ska:

  • bemötas med förståelse och respekt
  • få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid
  • betraktas som experter på sina upplevelser och ges inflytande över behandlingen
  • erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering