Bättre levnadsvillkor

IMG_0088_300RSMH:s uppgift är att bilda opinion för att påverka samhällets aktörer för att förbättra livssituationen för människor med psykisk ohälsa. På central nivå agerar vi själva eller tillsammans med andra för att nå framgångar med vårt intressepolitiska arbete.

Här kan du läsa om vad RSMH ska göra samlat under tre rubriker:

Levnadsvillkor,

Rättigheter och inflytande samt

Utveckling.