Våra synpunkter på utredningar och lagförslag

IMG_0096_bakgrund1200RSMH är inte sena att tycka till då regeringen, riksdagen och olika myndigheter gör utredningar som berör psykisk eller social ohälsa. Vi läser dokumenten och arbetar fram ett svar i organisationen med utgångspunkt i brukarens eller patientens perspektiv. Detta är ett sätt att föra fram våra ståndpunkter omedelbart till beslutsfattare (regering, riksdag, myndigheter med flera) vare sig de frågat oss direkt eller inte. I menyn till vänster kan du söka efter de remisser som RSMH funderar på att svara på eller har svarat på.

RSMH samverkar också med andra patient-, anhörig-, brukar- och funktionshinderorganisationer och bidrar till gemensamma uttalanden då det är möjligt att enas om viktiga ståndpunkter.

Här hittar du gemensamma yttranden som RSMH står bakom från samverkansorganen NSPH respektive Funktionsrätt Sverige (f. d. Handikappförbunden).